en pl
Slajd 1

Nasze Usługi

4Developments Sp. z o.o.

Gdyńskich Kosynierów 3/1

80-866 Gdańsk, Poland

tel./fax: +48 58 710 92 30

biuro@4developments.pl

Bankowy Inspektor Nadzoru

4developments świadczy usługi Bankowego Inspektora Nadzoru dla banków udzielających kredyty inwestycyjne dla deweloperów. W ramach tej usługi monitorujemy przebieg inwestycji pod względem prowadzonych prac budowlanych oraz opiniujemy miesięczne rozliczenia finansowe. Bazując na naszym doświadczeniu rzetelności jesteśmy w stanie ograniczyć do minimum ryzyko podejmowane przez banki przy udzielaniu kredytów. Oferujemy:

  • raportowanie wstępne – wycena oferty inwestycyjnej, weryfikacja dokumentacji projektowej, weryfikacja zawartych przez inwestora umów i uzyskanych przez niego decyzji i pozwoleń
  • raportowanie bieżące – rzetelne monitorowanie stanu realizacji inwestycji, weryfikacja i akceptacja rozliczeń i faktur, analiza warunków wypłat transz kredytowych, ewentualne
  • rekomendowanie i wprowadzanie programów naprawczych
  • raportowanie końcowe – weryfikacja dokumentacji powykonawczej, końcowa analiza finansowa inwestycji, przeglądy zrealizowanej inwestycji