en pl
Slajd 1

Koordynator robót elektrycznych i teletechnicznych

4developments Sp. z o.o. poszukuje Koordynatora robót elektrycznych i teletechnicznych 

Zakres obowiązków:
- planowanie oraz koordynacja robót elektrycznych w oparciu o wymagania kontraktu oraz dokumentację projektową i przepisy BHP
- weryfikacja realizacji robót w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i nanoszenie wykonanych elementów instalacji na dokumentację techniczną,
- wykonywanie dokumentacji zdjęciowej robót ulegających zakryciu,
- bieżące monitorowanie wbudowywanych materiałów i urządzeń w zakresie ich zgodności z zatwierdzonymi materiałami i urządzeniami,
- koordynowanie pracy różnych zespołów wykonawców branżowych, w celu wyeliminowania zagrożeń wynikających z ich jednoczesnej pracy na jednym obiekcie
- kontrola prowadzenia dokumentacji budowy
- kontrola terminowości wykonywania poszczególnych etapów robót i ocena ich zgodności z harmonogramem budowy
- rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez wykonawców poszczególnych branż
- kontrola organizacji budowy i zaplecza

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe techniczne (elektryczne)
  • Doświadczenie na podobnym stanowisku
  • Mile wdziane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
  • Znajomość programów AutoCAD i pakietu MS Office (Word, Excel)
  • Umiejętność przygotowywania kosztorysów przy użyciu programu Norma PRO będzie dodatkowym atutem
  • Dyspozycyjność
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Dobra organizacja pracy
  • Odpowiedzialność, samodzielność, sumienność

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres:   rekrutacja@4developments.pl   z dopiskiem w tytule Koordynator robót elektrycznych i teletechnicznych.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli o ochronie danych osobowych oraz dodatkową informację o możliwym terminie rozpoczęcia współpracy z nami.
Prosimy o dodanie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)."
 

szybki kontakt

Gdyńskich Kosynierów 3/1

80-866 Gdańsk, Poland

tel./fax: +48 58 710 92 30

mail: biuro@4developments.pl