en pl
Slajd 1

Przygotowanie inwestycji

Odpowiednie przygotowanie inwestycji pozwala znacząco obniżyć koszty realizacji. Szczególnie istotne jest to na terenach o trudnych uwarunkowaniach gruntowo-wodnych. Realizując takie przedsięwzięcia zdobyliśmy bezcenne doświadczenie w optymalizacji kosztów fundamentowania jak i zabezpieczenia przeciwwodnego budynków. Istotnie kosztochłonne są same prace ziemne po robotach archeologicznych oraz zabezpieczenie skarp wykopu przed osuwaniem. Zastosowanie inowacyjnych metod pozwoliło znacząco obniżyć koszty realizacji inwestycji.

szybki kontakt

Gdyńskich Kosynierów 3/1

80-866 Gdańsk, Poland

tel./fax: +48 58 710 92 30

mail: biuro@4developments.pl